Tag Archives: Jewish cemetery + Piramont / Snipiskes

Vilnius Court’s May 10th Verdict Illustrates “Insidious and Tragic” Role of CPJCE and AJC in LithuaniaVILNIUS—Readers are familiar with an English summary of the Vilnius District Court’s 10 May decision paving the way for a massive national convention center and annex to rise in the heart of the Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (Shnípishok, in today’s Šnipiškės district), surrounded by thousands of extant graves on all four sides. Moreover, the entire text of the Lithuanian original is posted for inspection.

Jump to verdict’s excerpts referencing the CPJCE (and AJC)

What may be lost from the summary, and to those unable to read Lithuanian or to access a translation, is the “insidious and tragic” — and in any case central — role played by London’s “CPJCE” (the Orwellian name is “Committee for the Preservation of Jewish Cemeteries in Europe), whose “Aaronite-Satmar” rabbis have been caught on Wikileaks demanding large sums for their “supervisions” (and in effect, permissions) for effectively selling rights to old Jewish cemeteries on ground zero of the Holocaust. The effects of the genocide include the dearth of viable communities of descendants of the buried who would in the course of things guard the dignity of their ancestors’ burial places (see: 2009 Wikileaks cable confirming secret payments; 2015 reports by JTA and the Jerusalem Post; the “Serious Incident Report” to UK’s Charities Commission. See also last December’s “Day of Shame”). Incidentally, the opposing (“Zalmanite”) branch of Satmar hasidism has boldly condemned the desecration of the old Vilna cemetery in a statement signed by the grandrabbi himself.

From the infamous 2015 video to the present court decision, Defending History has been providing a detailed record of at least the publicly knowable aspects of the group’s shameful role in the Vilna scandal, scoffing and belittling the voices of virtually all Litvak (Lithuanian tradition) rabbis internationally (see DH’s section on the CPJCE (plus the classic video) on the broader Vilna cemetery dispute, and summary pages of the international opposition and more recent developments).

Continue reading

Posted in American Jewish Committee (AJC) in Lithuania, Cemeteries and Mass Graves, CPJCE (London), Human Rights, Lithuania, Litvak Affairs, News & Views, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Politics of Memory | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Vilnius Court’s May 10th Verdict Illustrates “Insidious and Tragic” Role of CPJCE and AJC in Lithuania

Tarptautinę peticiją už kongresų centro projekto pastūmimą nuo senųjų Vilniaus žydų kapinių pasirašė daugiau nei 41 tūkst. žmoniųVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pateikiame Rutos Bloštein tarptautinės peticijos vertimą, atliktą Juliaus Norvilos. Originalią peticiją rasti galite čia (prašome pasvarstyti ir apie pasirašymą!). Nuolat atnaujinamą tarptautinio pasipriešinimo statybų projektui santrauką galite rasti čia. Daugiau straipsnių lietuvių kalba — čia.

Prašome perkelti naujojo Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių į kitą vietą

Per beveik penkis šimtmečius (jau nuo 15 amžiaus), Vilniuje, Lietuvos sostinėje, senosiose Piramónto žydų kapinėse Šnipiškėse buvo palaidoti tūkstančiai Vilniaus gyventojų žydų, tarp jų ir daug iškiliausių žydų mokslininkų, kurių miestas savo laiku buvo pramintas „Lietuvos Jeruzale“. Blogu Sovietų Sąjungos valdymo metu visi šių kapinių antkapiai buvo išvežti ir sudaužyti. Pačiame kapinių vidury buvo pastatyti Sporto rūmai, kurių pamatai buvo išlieti žemėje, sumaišytoje su žmonių palaikais. Daug kapų aplink Sporto rūmus iš visų keturių pusių liko nepaliesti. Tūkstančių palaikai yra ten pat, kur ir buvo palaidoti. Tai šventa vieta, kurioje reikia atkurti kapines ir atminimo vietą, kur galima būtų grąžinti sudaužytus antkapius, kurių dalys dabar aptinkamos visame mieste.

Continue reading

Posted in Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , , | Comments Off on Tarptautinę peticiją už kongresų centro projekto pastūmimą nuo senųjų Vilniaus žydų kapinių pasirašė daugiau nei 41 tūkst. žmonių

What Does the 27 May 2009 Cable from the US Embassy in Vilnius Tell Us About the CPJCE, Money and Secrecy?D O C U M E N T S   /   C E M E T E R I E S    /   P I R A M Ó N T

VILNIUS—The following is the text of a cable sent by the United States ambassador in Vilnius to Washington, on 27 May 2015, concerning the old Jewish cemetery at Piramont (Snipiskes). Though initially confidential, it enetered the public domain via publication by Wikileaks where the document is available at: http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=208864.

SEE ORIGINAL DOCUMENT

Continue reading

Posted in "Good Will Foundation" (Jewish Restitution in Lithuania), Cemeteries and Mass Graves, CPJCE (London), Foreign Ministries: Holocaust Politics Abuse?, Lithuania, Litvak Affairs, News & Views, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok) | Tagged , , , , , | Comments Off on What Does the 27 May 2009 Cable from the US Embassy in Vilnius Tell Us About the CPJCE, Money and Secrecy?