Tarptautinę peticiją už kongresų centro projekto pastūmimą nuo senųjų Vilniaus žydų kapinių pasirašė daugiau nei 41 tūkst. žmonių
VILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pateikiame Rutos Bloštein tarptautinės peticijos vertimą, atliktą Juliaus Norvilos. Originalią peticiją rasti galite čia (prašome pasvarstyti ir apie pasirašymą!). Nuolat atnaujinamą tarptautinio pasipriešinimo statybų projektui santrauką galite rasti čia. Daugiau straipsnių lietuvių kalba — čia.

Prašome perkelti naujojo Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių į kitą vietą

Per beveik penkis šimtmečius (jau nuo 15 amžiaus), Vilniuje, Lietuvos sostinėje, senosiose Piramónto žydų kapinėse Šnipiškėse buvo palaidoti tūkstančiai Vilniaus gyventojų žydų, tarp jų ir daug iškiliausių žydų mokslininkų, kurių miestas savo laiku buvo pramintas „Lietuvos Jeruzale“. Blogu Sovietų Sąjungos valdymo metu visi šių kapinių antkapiai buvo išvežti ir sudaužyti. Pačiame kapinių vidury buvo pastatyti Sporto rūmai, kurių pamatai buvo išlieti žemėje, sumaišytoje su žmonių palaikais. Daug kapų aplink Sporto rūmus iš visų keturių pusių liko nepaliesti. Tūkstančių palaikai yra ten pat, kur ir buvo palaidoti. Tai šventa vieta, kurioje reikia atkurti kapines ir atminimo vietą, kur galima būtų grąžinti sudaužytus antkapius, kurių dalys dabar aptinkamos visame mieste.

Vietoj to, keletas pelno godžių verslo interesų, bendradarbiaujantys politikai, antisemitiškai nusistatę nacionalistai ir paslaugūs žydų veikėjai sujungė jėgas, kad šioje vietoje iškiltų naujieji Vilniaus koncertų ir sporto rūmai, kur tūkstančiai galėtų pokyliauti, linksmintis, dainuoti, gerti baruose ir naudotis tualetais greta palaidotų žydų palaikų.

Piramont petition image

Per Holokaustą nužudyti buvo 99% Vilniaus žydų. Šiose kapinėse palaidoti žmonės, kurių giminės per šimtmečius sąžiningai mokėjo už jų amžinojo poilsio vietą, liko be vietos palikuonių, kurie apgintų jų teises.

Dar blogiau, statybų organizatoriai ir politikai gyrėsi, kad šiam projektui galima pritraukti daug milijonų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Europos Komisijos vadovai šiuo klausimu vienareikšmiškai morališkai dar nepasisakė.

21 amžiuje toks likimas niekada neištiktų svarbiausių krikščionių kapinių. Vietos žydai ir ne žydai, žmonės iš viso pasaulio, ryžtingai tam priešinasi.

Vyriausi litvakų bei kitų tradicijų rabinai visame pasaulyje protestuoja išreikšdami savo pasibaisėjimą ir ragina mūsų šalies lyderius permąstyti sprendimus. Mieste juk yra daug alternatyvių vietų, kurios idealiai tinka naujiesiems Vilniaus koncertų ir sporto rūmams statyti.

Apie tai, kas autoritetingai pasisako prieš, galite sužinoti skaitydami:

https://defendinghistory.com/who-is-opposed-to-the-convention-center-on-the-old-vilna-jewish-cemetery-at-piramont-in-snipiskes/75558

Aš esu žydė ortodoksė, gimusi Vilniuje. Rašau tai su viltimi ir tikėjimu, kad rūpestį Šnipiškių žydų kapinių išsaugojimu savo širdyje supranta kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo tikėjimo ar išsilavinimo. Mano pačios du straipsniai šia tema yra čia ir čia.

Apie svarbiausius praėjusių metų įvykius, susijusius su šiuo klausimu, prašau skaityti:

http://blogs.timesofisrael.com/lithuanias-liveliest-cemetery/

Su iškiliausių kapinių istorijos tarptautinių akademikų pasisakymais galima susipažinti:

http://seforim.blogspot.lt/2015/09/lithuanian-government-announces.html

Su keletu svarbiausių laiškų Europos Komisijai bei atsakymų galima susipažinti:

https://defendinghistory.com/category/european-commission-on-piramont-snipiskes 

Sprendimas įrengti Vilniaus koncertų ir sporto rūmus žydų kapinėse, kur laidojama buvo nuo viduramžių iki naujųjų laikų, paniekina Vilniaus žydų atmintį ir būtų didelė klaida su skaudžiomis pasekmėmis, užtraukianti gėdą miesto statusui šimtmečiams ateityje.

Priešingai, perkėlus Vilniaus koncertų ir sporto rūmų statybą į kitą vietą, o senąsias žydų Piramónto kapines apgaubiant pagarba ir išsaugant, atneštų Lietuvai, šiuolaikinei modernios demokratijos šaliai ir ES narei, daug garbės.

 

 

This entry was posted in Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse and tagged , , . Bookmark the permalink.
Return to Top