Tag Archives: Judaikos tyrimų centras + Mazvydo

How does One Hurt and Humiliate a Person (or a People)?OPINION

by Ruta Bloshtein

The author is a native of Vilnius hailing from centuries of Litvaks, who has worked for years in the Judaica department of Lithuania’s Martynas Mažvydas National Library. She is a prominent member of Vilnius’s small Orthodox Jewish community. She is the author of the international petition to save the Old Vilna Jewish Cemetery. English translations of some of her writings are available online. For more on the 10 euro “Gaon coin” referred to, see its DH section. The views reflected in this article are strictly Ms. Bloshtein’s. The Lithuanian original of this article appeared in 7md (PDF of print version).

 

How does one hurt and humiliate a person (or a people)?

By Actions.

2020 has been declared “The Year of the Vilna Gaon and the Jewish Heritage.” Sounds solemn? It only sounds so. Empty pots make the most noise. What are these words based on? On plans to build a convention center on Jewish graves? On the remains of the Vilna Gaon’s family members and tens of thousands of other Jews. How does that sound? Like a mockery of the close to 50,000 Jews and Non-Jews from around the world who signed the protest petition. How does that sound? Like laughing at the sorrow of the venerable rabbis, of the great leaders of Lithuanian-tradition yeshivas. How does that sound? Like a rape of the very spirit, of the religious and moral norms of the entire nation.

Continue reading

Posted in "Jewish" Events as Cover?, Cemeteries and Mass Graves, Lithuania, Lithuania's Jewish Community Issues, Litvak Affairs, News & Views, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Opinion, Politics of Memory, Ruta (Reyzke) Bloshtein, Ten Euro Gaon Combo Coin (and its prehistory) | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on How does One Hurt and Humiliate a Person (or a People)?

Kokiais būdais galima užgauliai pažeminti žmogų?OPINION

Ruta Bloshtein

Komentaro autorė — vilnietė, aktyvi mažos Vilniaus žydų ortodoksų bendruomenės narė, ilgus metus dirbanti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos skyriuje. Ji yra ir tarpautinės peticijos Senosioms Vilniaus žydų (Piromonto) kapinėms išsaugoti rengėja. Kai kurių jos straipsnių angliškas versijas galite rasti atitinkamoje Defending History“ sekcijoje. Daugiau apie komentare minimą „Gaono monetą“ skaitykite jai skirtoje Defending History“ sekcijoje. Komentare išsakyta nuomonė yra ponios Bloštein.

Kokiais būdais galima užgauliai pažeminti žmogų?

Veiksmu, raštu ir žodžiu.

Veiksmu.

2020 metai paskelbti „Gaono ir žydų paveldo metais“. Skamba skambiai? Tik skamba. Tuščia puodynė garsiai skamba. Kuo pagrįsti šie žodžiai? Planais įrengti nacionalinį konferencijų centrą ant žydų kapų? Ant Vilniaus Gaono šeimos narių, jų palikuonių ir likusių dešimčių tūkstančių žydų palaikų. Skamba? Kaip pašaipa iš 50 000 pasaulio žydų ir ne žydų, pasirašiusiųjų protesto peticiją. Skamba? Kaip pajuoka iš didžiųjų litvakų ješyvų vadovų, garbių rabinų širdgėlos. Skamba? Kaip prievartavimas visos tautos dvasios, religinių nuostatų ir moralės normų.

Continue reading

Posted in Lithuania's Jewish Community Issues, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , , , | Comments Off on Kokiais būdais galima užgauliai pažeminti žmogų?