Kokiais būdais galima užgauliai pažeminti žmogų?
OPINION

Ruta Bloshtein

Komentaro autorė — vilnietė, aktyvi mažos Vilniaus žydų ortodoksų bendruomenės narė, ilgus metus dirbanti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos skyriuje. Ji yra ir tarpautinės peticijos Senosioms Vilniaus žydų (Piromonto) kapinėms išsaugoti rengėja. Kai kurių jos straipsnių angliškas versijas galite rasti atitinkamoje Defending History“ sekcijoje. Daugiau apie komentare minimą „Gaono monetą“ skaitykite jai skirtoje Defending History“ sekcijoje. Komentare išsakyta nuomonė yra ponios Bloštein.

Kokiais būdais galima užgauliai pažeminti žmogų?

Veiksmu, raštu ir žodžiu.

Veiksmu.

2020 metai paskelbti „Gaono ir žydų paveldo metais“. Skamba skambiai? Tik skamba. Tuščia puodynė garsiai skamba. Kuo pagrįsti šie žodžiai? Planais įrengti nacionalinį konferencijų centrą ant žydų kapų? Ant Vilniaus Gaono šeimos narių, jų palikuonių ir likusių dešimčių tūkstančių žydų palaikų. Skamba? Kaip pašaipa iš 50 000 pasaulio žydų ir ne žydų, pasirašiusiųjų protesto peticiją. Skamba? Kaip pajuoka iš didžiųjų litvakų ješyvų vadovų, garbių rabinų širdgėlos. Skamba? Kaip prievartavimas visos tautos dvasios, religinių nuostatų ir moralės normų.

Raštu.

Šia „proga“ valstybės gaminama moneta „Litvakų simbolis“ – eilinis akibrokštas. Neturinti daug bendro su religija Lietuvos žydų bendruomenė tartum cirke žongliruoja šventais vardais ir simboliais. Tikra šventvagystė naudotis Vilniaus Gaono vardu, kurio tėvo ir motinos palaikų niekinimui ji pritaria, bei agresyviai išmaitoti menorą, kuri yra svarbus žydų religinis simbolis, siejamas su Jeruzalės šventyklos auksine žvakide, privalančia turėti griežtai vientisą formą, į ją brutaliai įspraudus pastaruoju metu pamėgtą ir naudojamą nepakantumu žydams ir kitoms tautinėms mažumoms garsėjančios asmenų grupės simbolį.

Beje, ar litvakai iš Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos sutiktų su šiuo kratiniu? Ar į vietinių ir užsienio litvakų nuomonę buvo atsižvelgta? Ar iš viso ja domėtasi?

Žodžiu.

Pasak legendos apie Vilnių žynys, vardu Lizdeika, kunigaikščio Gedimino sapną apie vilko staugimą paaiškino taip: „Didysis kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia: sostinė čia stovės, o staugimas jo viduje – tai, kad jos garsas sklis po visą pasaulį”.

Kokią gi šlovę šalis pasirenka skleisti po visą pasaulį? Garbės ir kilnumo? Ar beprasmybės ir tuščiažodžiavimo, prisidengus iškilmingais lozungais ir skausmingai išdarkytais šventais simboliais?

This entry was posted in Lithuania's Jewish Community Issues, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse, When an East European Gov. Imposes a Far-Right Symbol Beloved of Neo-Nazis as 'Representative' of Nation's Annihilated Jewish Minority Culture and tagged , , , . Bookmark the permalink.
Return to Top