Tag Archives: Snipiskes — zydu kapines

Mound of Gravel Appears at the old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt  CEMETERIES  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION  |  HUMAN RIGHTS  |  LITHUANIAN-JEWISH RELATIONS

Photo: Julius Norwilla / Defending History

Continue reading

Posted in Cemeteries and Mass Graves, Human Rights, Julius Norwilla, Lithuania, Litvak Affairs, News & Views, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok) | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Mound of Gravel Appears at the old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt

Ką daryti su senosiomis Vilniaus žydų kapinėmis?VILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

prof. Šnajeris Leimanas

Ką daryti su senosiomis Vilniaus žydų (Piramonto, dabartiniame Šnipiškių rajone) kapinėmis? Atkurti jas. Kad tai įvyktų, sovietiniai griuvėsiai jų viduryje turėtų būti sulyginti su žeme, o žemė kapinėse nekasinėjama – niekada daugiau. Lai šios kapinės amžiams lieka Vilniaus žydų gyvybingumo liudininkėmis.

Continue reading

Posted in Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , | Comments Off on Ką daryti su senosiomis Vilniaus žydų kapinėmis?

Lithuanian Translation of Professor Pinchos Fridberg’s Times of Israel Article on the Vilnius Jewish CemeteryO P I N I O N   /   C E M E T E R I E S    /   P I R A M Ó N T

Pinchos Fridberg

NOTE: The following Lithuanian translation of Professor Pinchos Fridberg’s Yiddish article on the fate of the old Jewish cemetery in Vilnius was prepared by Julius Norwilla. The English version, “Dancing on Jewish Graves in Vilna” appeared in The Times of Israel on 25 June 2015.

 

Continue reading

Posted in Cemeteries and Mass Graves, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok) | Tagged , | Comments Off on Lithuanian Translation of Professor Pinchos Fridberg’s Times of Israel Article on the Vilnius Jewish Cemetery