The Seventy Years Declaration (Latvian) 


2012.gada 20. janvāris

Septiņdesmitās gadadienas Deklarācija kopš “Galīgā risinājuma ebreju jautājumā”

 

Šajā 70 gadu atceres pasākumā, kopš nacisti oficiāli pieņēma plānu “Galīgais risinājums ebreju jautājumā” Vanzē konferencē, mēs, zemāk parakstījušies

ATCERAMIES:

Ar pazemību un skumjām, ka caur “Galīgās ebreju jautājuma risināšanas” plānu tika formalizēts un industrializēts Eiropas ebreju holokausts.

Šausmas un cietsirdību, ar kuru nacisti un viņu pakalpiņi realizēja genocīda kampaņu par Eiropas ebreju totālu iznīcināšanu.

Eiropas ebreju masu nogalināšana sākās jau pusgadu pirms “Galīgā ebreju jautājuma risināšanas” plāna formālas apstiprināšanas ― 1941. gadā Austrumu frontē ar operāciju “Barbarosa” un nacistu uzbrukumu PSRS.

Ka arī miljoniem citu tautību pārstāvju cieta no nacistu un citām tirānijas formām Eiropā Otrā pasaules karā laikā.

ATZĪSTAM:

Ka nacistu realizētā ebreju tautas iznīcināšanas kampaņa bija filozofiski, skaitliski un praktiski dziļi nošķirta un atšķirīga no citiem Eiropas tautu apspiešanas veidiem Otrā pasaules kara laikā, arī tādiem kā staļinisma briesmas pirms un pēc kara.

Mēs baidāmies, ka nav tikusi gūta mācība no holokausta, un genocīds turpina pastāvēt pasaules arēnā.

Ebreju partizānu, kuri pārdzīvojuši geto un nometnes, un gājuši cīņā pret nacistiem un viņu sabiedrotajiem, cildenumu.

Eiropas valstu centienus atklāti atzīt savu lomu holokaustā.

Ka diskusijas par genocīdu Eiropā pamatā jābūt ANO 1948. gada “Konvencijai par genocīda noziegumu un sodīšanu par to”.

Ka pastāv dažādas antisemītisma formas Eiropā un aiz tās robežām.

NORAIDĀM:

Mēģinājumus mazināt holokausta unikalitāti un skatījumu uz to kā vienlīdzīgu, līdzīgu vai ekvivalentu komunismam, kā tas ir piedāvāts 2008. gada Prāgas deklarācijā.

Nacistu un padomju noziegumu salīdzinājumu, jo tas mazina pirmo unikalitāti un draud sagraut svarīgas vēsturiskas pamācības, kas ņemtas no katras atsevišķas pieredzes.

Mēģinājumus pārrakstīt Eiropas vēstures mācību grāmatas, lai atspoguļotu “Dubultā Genocīda” jēdzienu ( nacistu un padomju noziegumu “vienlīdzību” un “ekvivalenci”).

Kā nepieņemamu nacistu sabiedroto, kā arī holokausta veicinātāju un kolaborantu slavināšanu, ieskaitot Waffen SS Igaunijā un Latvijā, un Lietuvas Aktīvistu Frontes Lietuvā.

Fašistu un rasistu grupējumu mēģinājumus legalizēt vai taisīt par pieņemamu svastikas publisku demonstrējumu.

Pūles pieminēt holokausta un komunisma upurus vienā dienā.

ATBALSTĀM:

Atsevišķas dienas un atsevišķas programmas, lai pieminētu holokaustu un citus divdesmitā gadsimta totalitāro režīmu upurus.

Valstu ― Eiropas Savienības locekļu turpmākās pūles atzīt savu lomu Eiropas ebreju iznīcināšanā.

Nepieciešamību pastāvīgā un patiesā izglītošanā par holokaustu un tā pieminēšanu Eiropas Savienībā.

Opozīciju pret visām modernā rasisma un diskriminācijas formām un to izpausmēm, ieskaitot antisemītismu, musulmaņu nicināšanu, naidu pret čigāniem, homofobiju un citiem aizspriedumiem un neiecietību, kuros ekstrēmus uzskatus pauž politiķi.

Petīcijas dibinātāji un parakstītāji, Eiropas Parlamenta vai nacionālo parlamentu deputāti :

 • Vytenis Povilas Andriukaitis, Seima deputāts, Lietuva
 • Volkers Becks, Bundestāga deputāts, Vācija
 • Luciana Bergere, Parlamenta deputāte, Apvienotā Karaliste
 • Vilija Blinkevičiūte, Eiropas parlamenta deputāte, Lietuva
 • Martin Callanan, Eiropas parlamenta deputāts, Apvienotā Karaliste
 • Boriss Cilevičs, Saeimas deputāts, Latvija
 • Paolo De Castro, Eiropas  parlamenta deputāts, Italija
 • The Baroness Deech D.B.E, Lordu Palāta, Apvienotā Karaliste
 • Proinsias De Rossa, Eiropas parlamenta deputāts, Īrija
 • Sergejs Dolgopolovs, Saeimas deputāts, Latvija
 • Andrew Duff,  Eiropas parlamenta deputāts, Apvienotā Karaliste
 • Louise Ellman, Parlamenta deputāte, Apvienotā karaliste
 • Ioan Enciu, Eiropas parlamenta deputāts, Rumānija
 • Tanja Fajon, Eiropas parlamenta deputāte, Slovēnija
 • Göran Färm, Eiropas parlamenta deputāts, Zviedrija
 • Elisa Ferreira, Eiropas parlamenta deputāte, Portugāle
 • Knut Fleckenstein, Eiropas parlamenta deputāts, Vācija
 • Mike Freer, Parlamenta deputāts, Apvienotā Karaliste
 • Ana Maria Gomes, Eiropas parlamenta deputāte, Portugāle
 • Kinga Göncz, Eiropas parlamenta deputāte, Ungārija
 • Zita Gurmai, Eiropas parlamenta deputāte, Ungārija
 • Jutta Haug, Eiropas parlamenta deputāte, Vācija
 • Edit Herczog, Eiropas parlamenta deputāte, Ungārija
 • Stephen Hughes, Eiropas parlamenta deputāts, Apvienotā karaliste
 • Vincenzo Iovine, Eiropas parlamenta deputāts, Itālija
 • Lord Janner of Braunstone, Lordu Palāta, Apvienotā Karaliste
 • Lukrezia Jochimsen, Bundestāga deputāte, Vācija
 • Karin Kadenbach, Eiropas parlamenta deputāte, Austrija
 • Justinas Karosas, Seima deputāts Lietuva
 • Evgeni Kirilov, Eiropas parlamenta deputāts, Bulgārija
 • Jan Korte, Bundestāga deputāts, Vācija
 • Constanze Krehl, Eiropas parlamenta deputāte, Vācija
 • Christian Lange, Bundestāga deputāts, Vācija
 • Monika Lazar, Bundestāga deputāte, Vācija
 • Jörg Leichtfried, Eiropas parlamenta deputāts, Austrija
 • Jo Leinen, Eiropas parlamenta deputāts, Vācija
 • Baroness Sarah Ludford, Eiropas parlamenta deputāte, Apvienotā Karaliste
 • Denis MacShane, Parlamenta deputāts, Apvienotā Karaliste
 • John Mann, Parlamenta deputāts, Apvienotā Karaliste
 • Miguel Angel Martínez, Eiropas parlamenta deputāts, Spānija
 • Linda McAvan, Eiropas parlamenta deputāte, Apvienotā Karaliste
 • Louis Michel, Eiropas parlamenta deputāts, Beļģija
 • Aleksandrs Mirskis, Eiropas parlamenta deputāts, Latvija
 • Jerzy Montag, Bundestāga deputāts, Vācija
 • Jan Mulder, Eiropas parlamenta deputāts, Nīderlande
 • Norbert Neuser, Eiropas parlamenta deputāts, Vācija
 • Bill Newton Dunn, Eiropas parlamenta deputāts, Apvienotā Karaliste
 • Matthew Offord, Parlamenta deputāts, Apvienotā Karaliste
 • Justas Paleckis, Eiropas parlamenta deputāts, Lietuva
 • Petra Pau, Bundestāga deputāte, Vācija
 • Marija Aušrinė Pavilionienė, Seima deputāte, Lietuva
 • Bernhard Rapkay, Eiropas parlamenta deputāts, Vācija
 • Frédérique Ries, Eiropas parlamenta deputāts, Beļģija
 • Niccolò Rinaldi, Eiropas parlamenta deputāts, Itālija
 • Dagmar Roth-Behrendt, Eiropas parlamenta deputāte, Vācija
 • Julius Sabatauskas, Seima deputāts, Lietuva
 • Olle Schmidt, Eiropas parlamenta deputāts, Zviedrija
 • Martin Schulz, Eiropas parlamenta deputāts, Vācija
 • Jutta Steinruck, Eiropas parlamenta deputāte, Vācija
 • Hannes Swoboda, Eiropas parlamenta deputāts, Austrija
 • Algirdas Sysas, Seima deputāts, Lietuva
 • Hannu Takkula, Eiropas parlamenta deputāts, Somija
 • Charles Tannock, Eiropas parlamenta deputāts, Apvienota Karaliste
 • Catherine Trautmann, Eiropas parlamenta deputāte, Francija
 • Giommaria Uggias, Eiropas parlamenta deputāts, Itālija
 • Birutė Vėsaitė, Seima deputāte, Lietuva
 • Barbara Weiler, Eiropas parlamenta deputāte, Vācija
 • Prof. (em.) Gert Weisskirchen, Bundestāga deputāts [1976 – 2009]
 • Boriss Zala, Eiropas parlamenta deputāts, Slovākija
 • Tatjana Ždanoka, Eiropas parlamenta deputāte, Latvija
 • Gabriele Zimmer, Eiropas parlamenta deputāte, Vācija


Translation by BalticGen — www.balticgen.com — Aleksandrs Feigmanis 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 70 Years Declaration, Aleksandrs Feigmanis, Latvia, News & Views, Politics of Memory, Riga's Waffen SS Marches and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.
Return to Top