The Seventy Years Declaration in Norwegian
Erklæring på 70-årsdagen

for Wannsee-konferansen om Den endelige løsning


På 70-årsdagen for naziledelsens formelle vedtak om ”Den endelige løsning på det jødiske problem” vil undertegnede

Minnes:

I ydmykhet og sorg planen for den endelige løsning som formaliserte og industrialiserte det massedrap (Holocaust) på jødene i Europa som allerede var igangsatt;

Den grusomme og brutale folkemordskampanjen for fullstendig utryddelse av jødene i Europa som ble gjennomført av nazistene og deres medhjelpere;

At massemordene på jøder i Europa begynte et halvt år før planen for den endelige løsning ble formelt vedtatt, og at de begynte på østfronten i 1941 ved gjennomføringen av Barbarossa-planen og nazistenes angrep på Sovjetunionen;

At millioner av ikke-jøder led på forskjellige måter under nazistene og andre former for tyranni i Europa under den 2. verdenskrig.

Erkjenne:

At den nazistiske kampanjen for utryddelse av det jødiske folk var filosofisk, kvalitativt og i praksis vesensforskjellig fra de andre former for undertrykkelse som folkene i Europa opplevde under 2. verdenskrig, så som stalinismens grusomheter før og etter krigen;

Vår bekymring over at man ikke har tatt lærdom av Holocaust og at folkemord fortsatt finner sted på den internasjonale arena;

Edelmodigheten til de jødiske partisaner som overlevde gettoene eller leirene og fortsatte kampen mot nazistene og deres allierte;

Europeiske staters anstrengelser for åpent å erkjenne sin rolle i fortidens Holocaust;

At diskusjonen om folkemord i Europa må baseres på definisjonen i FNs folkemordskonvensjon av 1948;

At antisemittisme i forskjellige former fortsatt eksisterer i Europa og andre steder.

Avvise:

Forsøk på å tilsløre Holocaust ved å så tvil om dens enestående karakter og sidestille den med kommunismen slik det foreslås i Praha-erklæringen av 2008;

Sidestilling av de nazistiske og de sovjetiske forbrytelser siden dette utvisker begges enestående karakter og truer med å undergrave de viktige historiske lærdommer som kan trekkes av hver av disse forskjellige hendelsene;

Forsøk på å omskrive skolenes historiebøker for at de skal gjenspeile forestillingen om et ”dobbelt folkemord” (”likhet” mellom nazistiske og sovjetiske forbrytelser);

Som uakseptabel glorifiseringen av naziallierte og Holocausts gjerningsmenn, deriblant Waffen SS i Estland og Latvia og Den litauiske aktivistfront (LAF) i Litauen;

Forsøk på å legalisere eller uskyldiggjøre rasistiske og fascistiske grupperingers offentlige fremvisning av hakekorset;

Forsøk på å minnes Holocaust på samme dag som kommunismens ofre minnes.

Gå inn for:

Adskilte minnedager og adskilte minneprogrammer for Holocaust og ofre for andre totalitære regimer i det 20. århundre;

At EUs medlemsstater må fortsette anstrengelsene for å erkjenne sin egen rolle i utryddelsen av jødene i Europa;

Nødvendigheten av fortsatt sannferdig undervisning om Holocaust og av å minnes Holocaust i alle EUs medlemsland;

Motstand mot alle former for moderne rasisme, diskriminering og deres uttrykk, deriblant antisemittisme, forakt for muslimer, hat mot romfolk, homofobi, andre fordommer og intoleranse frembrakt av ekstremistisk politikk.

 

Undertegnet av følgende medlemmer Europa-parlamentet eller nasjonale parlamenter i EU-landene:

 • Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem av Seimas, Litauen
 • Volker Beck, medlem av Forbundsdagen, Tyskland
 • Luciana Berger, MP, Storbritannia
 • Vilija Blinkevičiūtė, MEP, Litauen
 • Martin Callanan, MEP, Storbritannia
 • Boriss Cilevičs, medlem av Saeima, Latvia
 • Paolo De Castro, MEP, Italia
 • Baronesse Deech D.B.E, House of Lords, Storbritannia
 • Proinsias De Rossa, MEP, Irland
 • Sergejs Dolgopolovs, medlem av Saeima, Latvia
 • Andrew Duff MEP, Storbritannia
 • Louise Ellman, MP, Storbritannia
 • Ioan Enciu, MEP, Romania
 • Tanja Fajon, MEP, Slovenia
 • Göran Färm, MEP, Sverige
 • Elisa Ferreira, MEP, Portugal
 • Knut Fleckenstein, MEP, Tyskland
 • Mike Freer, MP, Storbritannia
 • Ana Maria Gomes, MEP, Portugal
 • Kinga Göncz, MEP, Ungarn
 • Zita Gurmai, MEP, Ungarn
 • Jutta Haug, MEP, Tyskland
 • Edit Herczog, MEP, Ungarn
 • Stephen Hughes, MEP, Storbritannia
 • Vincenzo Iovine, MEP, Italia
 • Lord Janner of Braunstone, House of Lords, Storbritannia
 • Lukrezia Jochimsen, medlem av Forbundsdagen, Tyskland
 • Karin Kadenbach, MEP, Østerrike
 •  Justinas Karosas, medlem av Seimas, Litauen
 • Evgeni Kirilov, MEP, Bulgaria
 • Jan Korte, medlem av Forbundsdagen, Tyskland
 • Constanze Krehl, MEP, Tyskland
 • Christian Lange, medlem av Forbundsdagen, Tyskland
 • Monika Lazar, medlem av Forbundsdagen, Tyskland
 • Jörg Leichtfried, MEP Østerrike
 • Jo Leinen, MEP, Tyskland
 • Baroness Sarah Ludford, MEP, Storbritannia
 • Denis MacShane, MP, Storbritannia
 • John Mann, MP, Storbritannia
 • Miguel Angel Martínez, MEP, Spania
 • Linda McAvan, MEP, Storbritannia
 • Louis Michel, MEP, Belgia
 • Alexander Mirsky, MEP, Latvia
 • Jerzy Montag, medlem av Forbundsdagen, Tyskland
 • Jan Mulder, MEP, Nederland
 • Norbert Neuser, MEP, Tyskland
 • Bill Newton Dunn, MEP, Storbritannia
 • Matthew Offord, MP, Storbritannia
 •  Justas Paleckis, MEP, Litauen
 • Petra Pau, medlem av Forbundsdagen, Tyskland
 • Marija Aušrinė Pavilionienė, medlem av Seimas, Litauen
 • Bernhard Rapkay, MEP, Tyskland
 • Frédérique Ries, MEP, Belgia
 • Niccolò Rinaldi, MEP, Italia
 • Dagmar Roth-Behrendt, MEP, Tyskland
 • Julius Sabatauskas, medlem av Seimas, Litauen
 • Olle Schmidt, MEP, Sverige
 • Martin Schulz, MEP, Tyskland
 • Jutta Steinruck, MEP, Tyskland
 • Hannes Swoboda, MEP, Østerrike
 • Algirdas Sysas, medlem av Seimas, Litauen
 • Hannu Takkula, MEP, Finland
 • Charles Tannock, MEP, Storbritannia
 • Catherine Trautmann, MEP, Frankrike
 • Giommaria Uggias, MEP, Italia
 • Birutė Vėsaitė, medlem av Seimas, Litauen
 • Barbara Weiler, MEP, Tyskland
 • Prof. (em.) Gert Weisskirchen, medlem av Forbundsdagen [1976 – 2009]
 • Boris Zala, MEP, Slovakia
 • Tatjana Ždanoka, MEP, Latvia
 • Gabriele Zimmer, MEP, Tyskland

 

Denne erklæringen er basert på en tekst forfattet av Dovid Katz og Danny Ben-Moshe som et initiativ fra DefendingHistory.com. Kontaktinformasjon: info{at}defendinghistory.com.


Translated by Steinar Gil

 

This entry was posted in 70 Years Declaration, Ambassador Steinar Gil. Bookmark the permalink.
Return to Top