Tag Archives: olokaustas Lietuvos provincijoje

Evaldas Balčiūnas recenzuoja Arūno Bubnio knygą „Holokaustas Lietuvos provincijoje“KNYGOS

Evaldas Balčiūnas

Arūnas Bubnys, Holokaustas Lietuvos provincijoje. Vilnius: Margi raštai, 2021

Dar vienas Tarptautinės komisijos okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti leidinys. Lig šiol šios komisijos leistos knygos buvo akademiškos ir skaitytojų vertinamos. Be to, jos būdavo leidžiamos ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. Ši – kitokia. Išleista tik lietuviškai. Jei anksčiau leistose monografijose, be kita ko, būdavo komisijos patvirtintos išvados, tai šioje knygoje tokių išvadų nėra. Kiek teiravausi – komisijos mokslininkai šio leidinio tarpusavyje neaptarinėjo…

Bet apie viską nuo pradžių.

Knygos apimama geografija gana plati. Daugiau ar mažiau minimos 23 apskritys ir 140 miestelių. Tai tikrai daug, bet krinta į akis, kad aprašyti miesteliai pagal apskritis pasiskirstę labai netolygiai. Pvz., Šilutės apskrityje prabėgomis minimos kelios stovyklos ir atskirų žydų likimai, bet nėra aprašyto nė vieno miestelio. Iš Marijampolės apskrities aprašytas tik pačios Marijampolės žydų likimas. Gausiausia miestelių aprašymų iš Šiaulių (15) ir Alytaus (12) apskričių. Suprantama, autorius ir taip atliko didelį darbą – lig šiol neturėjome tokio išsamaus aprašymo. Žudynių geografijos prasme platesnis yra „Holokausto Lietuvoje atlasas“, kuriame paminėtos visos didesnės žudynių vietos. Tačiau tame aprašyme nekeliamas klausimas, kas gi atsitiko su atskirų miestelių žydų bendruomenėmis. Mano nuomone, Bubnio knygoje trūksta paaiškinimo, kodėl viskas taip fragmentiška. Skaitydami apie Šiaulių apskritį, galime rasti vieną iš galimų paaiškinimų:

Continue reading

Posted in History, Lithuania | Tagged , , | Comments Off on Evaldas Balčiūnas recenzuoja Arūno Bubnio knygą „Holokaustas Lietuvos provincijoje“