Centrinio JAV ir Kanados rabinų kongreso prašymas Lietuvos vyriausybei
VILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Lietuvių kalba

 

Žemiau – lietuviškas teksto, kurį Centrinis JAV ir Kanados rabinų kongresas publikavo 2015 m. vienbalsiu sprendimu hebrajiškai ir angliškai, vertimas:


2015 m. birželio 23 d., antradienis

Mus visus siaubingai sukrėtė žinios, kad Lietuvos valdžia ketina renovuoti ir vėl atidaryti Sporto rūmus, pastatytus komunistiniais laikais, daugmaž prieš penkiasdešimt metų, senųjų Vilniaus Šnipiškių kapinių širdyje. Dešimtmečius buvęs masių pasilinksminimo vieta, pastatas daugelį metų stovėjo ir tebestovi apleistas.

Dabar Lietuvos vyriausybė paskelbė savo ketinimus prikelti apleistą pastatą naujam naudojimui, investuodama gausybę pinigų ir paversdama jį didžiuliu susirinkimų ir pasilinksminimų centru, sutrauksiančiu mases iš viso pasaulio. Pagal jų planus, tūkstančiai, dešimtys tūkstančių lankytojų čia plūs kasmet. Viso pasaulio žydams toks siaubingas išniekinimas kelia nerimą; mūsų žymiausių protėvių kapai verčiami pasaulio tautų žaidimų aikštele – jaunimo pasilinksminimo vieta!

Visiškai akivaizdu, kad renovuoti ir atnaujinti šį seną statinį, apleistą dėl struktūros nepatvarumo, nebus įmanoma be kasimo darbų, paliesiančių išlikusius kapus. Net jei iš kapinių buvo iškelti visi kapai, ši vieta vis tiek išlaiko sakralumą, joje draudžiama daryti dalykus, nepritinkančius šventai vietai.

Kaip galime stovėti ir nieko nedaryti, kai toks mūsų lobis, vieta, kur ilsisi tokie šventi žmonės, įskaitant ir didžiūnus, kaip „Be’eir Ha’Goilo“ autorius, Chelkas Mechojkek, Vilniaus Gaonas Elijoho giminė, Rabinas Zelmelė Voložineris, „Chaye-Odomas“ ir taip toliau, mindoma nepažįstamųjų, taip užtraukiant negarbę ir niekinant jų poilsio vietą didžiulėse kapinėse, visiškai nepaisant mūsų šventosios Toros ir tikrojo Įstatymo raidės, nurodytos Šulchan Aruch ir Įstatymo žinovų? Mūsų didžiųjų praeities kartų tradicija rodo mums, kokios kančios, bausmės ir pavojai gali iš to kilti.

Mūsų brolių, šventų Vilniuje palaidotų žmonių, balsas šaukia mums iš po žemių mūsų valdovo, karaliaus Dovydo, šauksmu: „O Viešpatie! Svetimos tautos įėjo į tavo rūmus, išniekino tavo šventovę ir sugriovė Lietuvos Jeruzalę!“

Mes kreipiamės į išmintingąją Lietuvos vyriausybę ir į Europos Sąjungos valdančiuosius, iš kurių prašoma finansiškai paremti būsimas statybas, ir sakome: Broliai, prašome jūsų – nedarykite pikto!

O Dangau! Ar mes ne visi to paties tėvo ir tos pačios motinos vaikai? Kuo mes skiriamės nuo kitų tautų, kad būtent mums užkrovei tokią siaubingą naštą?

Žinokite! Nėra didesnės paniekos mūsų religijai kaip mūsų šventųjų suteršimas ir paniekinimas.

Taip pat žinokite ir turėkite omenyje, kad praeityje kapinių dalys buvo sunaikintos piktadarių. Tada mūsų protėviai meldėsi, pasninkavo ir drebino pasaulį. Tuomet naciai ir jų pakalikai sunaikino didelę dalį to, kas dar buvo likę. Po jų komunistai iškasė antkapius ir sujaukė kapinių vaizdą taip, kad jos tapo nebeatpažįstamos. Mes vis dar turime dešimtis tūkstančių mirusiųjų, palaidotų giliai toje žemėje, tarp jų ir didžiavyrius bei šventuosius.

Kai Lietuva nusimetė komunistinį jungą, mes prašėme ir meldėme demokratiškosios, išmintingosios vyriausybės: „Prašom, palikite vienintelį Lietuvos žydijos, išnaikintos Holokausto, atminimą!“ Ji mūsų palaužtai ir įskaudintai tautai paliko šventųjų, nuskaidrinančių mūsų gyvenimus, amžinojo poilsio vietą.

Šiuo mes prašome grąžinti mums visas kapines su jų istorinėmis ribomis. Duokite mums galimybę pilnai atkurti šių kapinių šlovę.

Ar jūs tikrai drįstumėte taip baisiai nusikalsti žydų tautai? Pavogti šios šventos vietos likučius, išniekinti amžinąjį poilsį ir šventumą tų, kurie ten ilsisi, paleisti strėlę į mūsų tautos širdį, vis dar skaudančią Holokausto žaizdomis?! Mes jūsų prašome: nekartokite šios baisios klaidos! Grąžinkite tai, kas buvo pavogta, neleiskite jokiai rankai liesti šios vietos šventumo.

Mes degame viltimi, kad mūsų žodžiai ras išklausančią auditoriją.

Surašyta ir pasirašyta skausme – tų, kurie tiki į greitai ateisiantį Dievo išganymą,

This entry was posted in Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse. Bookmark the permalink.
Return to Top