Lithuanian Defense Ministry’s “PR” Includes Disparagement of Rimvydas Valatka and Evaldas Balčiūnas over their Opposition to State Glorification of a Holocaust Collaborator
OPINION  | FREE SPEECH AND DEMOCRACY  |  MEDIA WATCH  |  COLLABORATORS GLORIFIED

by Andrius Kulikauskas

Editor’s note: The following Letter to Colleagues shared by Dr. Kulikauskas is followed by his own follow-up letter in Lithuanian to the office to which he was directed.

Dear Colleagues,

A colleague alerts us to the following anonymous presentation by the Lithuanian National Defense Ministry’s Strategic Communications Department and Public Relations’ Planning and Analysis Division on “The War for Hearts and Minds”, “Karas dėl širdžių ir protų”

This Department

and Division
https://kam.lt/lt/struktura_ir_kontaktai_563/ks/286.html are part of the National Defense Ministry.

There is also Strategic Communications Department in the Army, but that’s not the relevant one, it turns out. On page 43 (as PDF) of the the Lithuanian National Defense Ministry’s Strategic Communications Department and Public Relations’ Planning and Analysis Division publication The War for Hearts and Minds  you will see that they use a photo of Evaldas Balčiūnas taken from Defending History.

Apparently, they are illustrating an argument made on November 2, 2015  by Vytautas Landsbergis that an article by Valatka about Noreika was plagiarized from Evaldas. Prof. Landsbergis also makes arguments that  Pakalniškis’s testimony about Noreika’s lacks credibility.

What is curious is that apparently this presentation was reported to have been given by (then) Department Head Tomas Čeponis and historian  Karolis Zikaras of the Planning and Analysis Division in Tauragė on October 15, 2015, which means that Prof. Landsbergis based his article on it, without attribution.

And on October 29, 2015, the Genocide Center’s certificate regarding  Noreika came out. A specialist in the Department told me to write to info@mil.lt and to  vis@kam.lt   I include my letter below, in Lithuanian.

Andrius Kulikauskas

◊◊
Kas KAM atsako už saugumo politiką Jono Noreikos klausimu?
Gerbiamieji,
1) Kas Krašto apsaugos ministerijoje atsako už šį pranešimą:
(ps.43-44 nagrinėjimas kapitono Jono Noreikos vaidmuo informaciniame kare)
2) Kas Krašto apsaugos ministerijoje rūpinasi kapitono Jono Noreikos reikšme informaciniame kare?
Paskelbėme “Užklausą dėl Jono Noreikos nusikaltėlių gaujos”
o Jono Noreikos anūkė Silvia Foti mūsų užklausą palaikė savo straipsniu Salon
ir sulaukė 16,000 pritarimų iš mūsų pagrindinių sąjungininkų, JAV skaitytojų
Pastebėjome, kad Lietuvos spauda keturias dienas tylėjo.  Paskui, matyt,  suderintai, Genocido centras į mūsų užklausą atsiliepė piktai ir  grasinančiai:
ir nurodė į “gynybos korespondento” Valdo Saldžiūno propagandinį straipsnį Delfi portalo informacinio karo skyriuje “Demaskuok!”
Genocido centro istorikas paaiškino, kad tokiais suderinimais užsiima Krašto Apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas.
Tad bandau su jumis užmegzti ryšį.  Juk rytoj vyksta teismas
šįmet pasirodys Silvia Foti knyga ir vis labiau iškils klausimas, kodėl Lietuva nusigręžia nuo savo sąjungininkių vertybių ir lieka ištikima Hitleriui, tarsi jisai dar galėtų laimėti Antrąjį pasaulinį karą, juo
labiau Trečiąjį.
Laukiu jūsų laiško, ką bendrom jėgom daryti, ir aišku, ko viešiau.
Andrius
Andrius Kulikauskas
+370 607 27 665

 

This entry was posted in Andrius Kulikauskas, Collaborators Glorified, Free Speech & Democracy, Human Rights, Lithuania, Litvak Affairs, News & Views, State Glorification of Holocaust Collaborator J. Noreika. Bookmark the permalink.
Return to Top