Lithuanian Translation of the 25 September 2012 Letter from Congressmen Sherman, Wachman, Berman to the Prime Minister of LithuaniaThe following is a translation into Lithuanian of the letter signed by US congressmen Brad Sherman, Henry Wachman and Howard Berman on 25 September 2012. English original is here. Published Russian translation. Both translations were provided by Jacob Piliansky (Vilnius).  • JAV Kongresas
  • Vašingtonas
  • Rugsėjo 25, 2012

 

Gerbiamasis, Ministre Pirmininke Kubiliau

Mes, kaip Kongreso nariai, siekiame išlaikyti glaudžius ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Mes rašome tam, kad išreikšti savo rimtą susirūpinimą dėl Juozo Ambrazavičiaus-Brazaičio perlaidojimo, kuris buvo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės Ministras Pirmininkas nuo birželio iki rugpjučio 1941 m. Ambrazavičius-Brazaitis mirė 1974 metais JAV ir buvo perlaidotas su didele pagarba gegužės mėnesyje 2012 su jo gyvenimo ir palikimo minėjimu.

Norime pasidalinti savo skausmu ir pykčiu su žmonėmis, kurie išgyveno Holokaustą, ir su Žydų Bendruomene šio sprendimo atžvilgiu. Simono Wiezentalio Centro Holokausto istorikas daktaras Efraimas Zurofas apibūdino Ambrazavičiaus-Brazaičio laidojimo sprendimą, kaip “absoliučia gėda”.

Ambrazavičius-Brazaitis buvo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės lyderis ir vyriausybė buvo suformuota Lietuvos Aktyvistų Frontu (LAF).

LAF bendradarbiavo su Nacistinės Vokietijos kariuomene. LAF statute yra tvirtinimas, kad “naujos Lietuvos atkūrimo metu LAF ketina atlikti nedelsiamą ir kruopščią lietuvių tautos išvalymą nuo žydų, parazitų ir monstrų.” Raginimas žudyti, buvo žiaurus ir negailestingas. Lietuvos žydus žudė stebėtinai greitu tempu.

Esame įsitikinę, kad Ambrazavičiaus-Brazaičio perlaidojimas pakenkia pastangoms kovai su antisemitizmu ir nacių nusikaltėlių bei jų bendrininkų pripažinimui.

Mes tikimės, kad jūs imsitės konkrečių žingsnių tam, kad atlikti vyriausybės pareigą — aiškiai apibūdinti istorinį vaizdą ir tamsių Holokausto puslapių pripažinimą.

  • Dėkojame Jus,
  • Pagarbiai
  • Kongreso nariai Bradas Šermanas, Henry Wachmanas, Howardas Bermanas
This entry was posted in Collaborators Glorified, Lithuania, News & Views, Politics of Memory, September 23rd Commemorations, United States. Bookmark the permalink.
Return to Top