Juliaus Norvilos pranešimas, skaitytas Lietuvos ambasadoje Tel Avive
VILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Julius Norvila (Bernardinai.lt)

Šis tekstas yra vertimas į lietuvių kalbą (nuoroda į pirminį tekstą anglų kalba yra čia) pranešimo, kurį Julius Norvila parengė ir perskaitė Lietuvos ambasadoje Tel Avive 2017 m. gegužės 24 d. Tekstas lietuvių kalba jau buvo publikuotas tinklapyje bernardinai.lt. Čia jis publikuojamas su autoriaus su sutikimu. Julius Norvila atvyko į susitikimą Tel Avive, kad prisijungtų prie vadovaujančių Izraelio ir Amerikos rabinų, prašančių Lietuvos Vyriausybės perkelti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą į kitą vietą bei atkurti senąsias žydų kapines. Žr. Juliaus Norvilos skyrių DH.

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadoriau, rabine Avraham Gurwitz, rabine L. Kahaneman, rabine Avraham. Shli’a Kneseto nary Yaakov Asher, Kalbėsiu kaip Lietuvos pilietis, kaip tas, kuris pasirašė peticiją, kurią pasirašė daugiau nei 39 tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio prašydami Lietuvos Respublikos Vyriausybę iškelti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš Piramónt kapinių. Peticija buvo įteikta Vyriausybei 2017 m. kovo 21 d.

Lietuva turi daug draugų visame pasaulyje. Izraelis yra vienas iš jų. Daugybės Izraelio šeimų šaknys yra Líte. Jų protėviai per amžius karta iš kartos gyveno Líte štetluose ir nepaprastai daug prisidėjo prie Lietuvos ir bendrosios žmonijos civilizacijos vystymosi.

Istorinių Vilniaus žydų Piramónt kapinių Šnipiškėse likimas buvo, yra ir visiems laikams išliks giliai jų širdyse, taip pat ir mūsų širdyse, modernios ir demokratinės Lietuvos Respublikos piliečių širdyse.

„Sporto rūmai“ pastatyti aštuntajame dešimtmetyje pačiame istorinių Vilniaus žydų Piramónt kapinių viduryje. Pastatas buvo pastatytas prie sovietinio režimo, pagal sovietinę ideologiją ir politiką ir iš Sovietų Sąjungos fondų. Lietuvai tų statybų ant senųjų žydų kapinių nereikėjo. Šiandieną šis gigantiškas statinys yra apleistas, kaip vienas iš daugelio didelių apleistų sovietmečio objektų. Projektas rekonstruoti didelį apleistą objektą pristatant prie jo didelį priestatą kapinėse už Europos Sąjungos fondų lėšas atrodo nedoras.

Vyriausybė valdo Sporto rūmuose ir žemės sklypą aplink. Sklypo nuosavybė yra užgrobtoji nuosavybė – užgrobtas kapinių sklypas. Dabartinė mūsų šalies vyriausybė nėra atsakinga už ankstesnių režimų nusikaltimus, bet yra atsakinga atkurti teisingumą aukoms kaip įmanoma geriausiai. Piramónt kapinių atveju, tai teisingumas:

(1) tiems, kurie buvo ten palaidoti ir jau nebegali kalbėti patys už save;

(2) teisingumas jų vaikams ir anūkams, kurie būtų moraliai atsakingi parūpinti savo kapais ir kapinėmis, bet patys tapo aukomis per Holokaustą ir buvo nužudyti prie žudymo duobių Paneriuose ir kitose žudynių vietose visoje Lietuvoje;

(3) teisingumas Lietuvos piliečiams, dabarties ir ateities kartoms, išlaisvinant juos nuo dalyvavimo ankstesnių režimų ir vyriausybių nusikaltimuose bei amoraliuose darbuose.

Ką daryti su Sporto rūmais? Pašalinti. Projektą koncertų ir sporto rūmų perkelti iš kapinių į kitą vietą.

Projekto perkėlimas ir didelio apleisto objekto pašalinimas iš kapinių suteiks palaiminimą iš viršaus, sukels visame pasaulyje pasigėrėjimo mūsų šalimi bangą ir išlaisvins nuo nereikalingų kančių, kurias mūsų reputacijai užvelia gobšaus verslo interesai, politikai ir kiti. Gražiai atstatytų Piramónt kapinių idėja greitai pritrauks daug entuziastingų šalininkų.

Pagerinkime Lietuvos prestižą ir išlaisvinkime mūsų šalį, įskaitant mūsų vaikus ir vaikų vaikus toli į ateitį, iš gėdingos ir varginančios ankstesnių amoralių režimų naštos.

Ačiū už dėmesį. Tai išties didžiulė privilegija pasisakyti šiuo klausimu tokių garbingų žmonių susitikime.

PIRAMONT POSTER

This entry was posted in Julius Norwilla, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse and tagged , , , . Bookmark the permalink.
Return to Top