Dar kartą dėl istorinių Vilniaus žydų Piramonto kapinių Šnipiškėse
OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Julius Norvila (Bernardinai.lt)

PIRAMONT POSTER Lite

Kaip darytume, išvydę paauglius, žaidžiančius krepšinį ant kapų? Daug negalvodami iškviestume policiją. Kodėl? Mirusieji jau nebegali apsiginti patys. Bendražmogiška moralė reikalauja gerbti kapines ir atlikti mirusiesiems patarnavimus. Įsirengti žaidimo aikštelę kapinėse griežtai draudžia kaip religinės tradicijos, taip ir valstybės įstatymai.

Septintajame dešimtmetyje pačiame istorinių Vilniaus miesto žydų kapinių Šnipiškėse vidury buvo pastatyti gigantiškieji Sporto rūmai. Mūsų dienomis, deja, planuojama tą nelemtąjį sovietinį Sporto rūmų statinį atnaujinti ir juose įrengti įvairių renginių centrą. Iš tų, kurie laidotuvėms ruošėsi su tikėjimu į visuotinį prisikėlimą iš mirusiųjų, dabar atimama teisė sulaukti savojo prisikėlimo savo kape.

Kai per hitlerinę Lietuvos okupaciją 1941 – 1944 m. šalyje buvo išžudyti žydai, Vilniuje nebeliko žydų, kurie būtų atsakingai pasirūpinę savo kapinėmis. Jau gerokai po karo, Vilniaus žydų kapinių antkapiai buvo buldozeriais išvartyti tikslu panaudoti juos kaip statybinę medžiagą prestižinių Sovietinės Lietuvos sostinės pastatų statybose. Aštuntajame dešimtmetyje Šnipiškių kapinėse buvo suręsti gigantiški Sporto rūmai, Vilniaus panoramoje dominuojantis brandaus socialistinio komunizmo Lietuvoje ženklas. Šiandieną galima būtų diskutuoti, ko tame Sporto rūmų sumanyme būta daugiau: stalinistinės puikybės ar hitlerinio nuožmumo sunaikinti žydiškąjį paveldą. Vis dėlto, dauguma palaidotųjų Šnipiškių kapinėse liko savo kapuose. Tai yra tie, kurių palaikų neišrausė ekskavatoriai ir sumaišę su žemėmis neišvežė palaikų sunkvežimiais į sąvartynus.

Šiandieną šie ankstesniojo sovietinio režimų politika ir darbai kapinėse yra visuotinai pasmerkti. Piramonto kapinės atsidūrė dabartinės Lietuvos sostinės centre ir tapo geidžiamu sklypu. Siekiant paversti kapinių teritoriją statybviete, deja, paskleista daug klaidinančios informacijos, nevengiant net antisemitizmo klišių, taip savotiškai pratęsiant ankstesniųjų režimų amoralią politiką.

Vilniaus istorinės žydų kapinės Šnipiškėse žydiškoje tradicijoje vadinamos Piramonto kapinėmis. Jose buvo laidojama nuo seniausių laikų, anksčiau nei miesto rašytinė istorija. Šimtmečiais Piramonto kapinės buvo svarbiausios Vilniaus miesto ir krašto žydų kapinės. Per keletą šimtmečių jose buvo palaidoti tūkstančiai tūkstančių, tarp jų – svarbiausieji žydiškosios tradicijos autoritetai ir iškilieji dvasiniai vadovai, kuriems atėjo Dievo žodis, žmonės, kurie yra svarbūs ne tik žydams, bet ir bendrai žmonijos civilizacijai. Vilniaus Piramonto kapinės Šnipiškėse nustota laidoti dar praeitame šimtmetyje, bet iš tiesų tai žydiškasis ir bendrosios žmonijos civilizacijos panteonas.

Esu tikras, dauguma Lietuvos piliečių nenori dalyvauti svetimose nuodėmių prieš bendražmogiškąją moralę ir Piramonto kapinėse palaidotus mirusiuosius. Tuos nelemtuosius Sporto rūmus iš tiesų reikia nugriauti kaip bjauriausią Vilniaus sovietinį balvoną. Pašalinus Vilniaus bjauriausią sovietinį balvoną – Sporto rūmus, Piramonto kapines galima atkurti.

Kviečiame prisijungti prie peticijos, kurią jau pasirašė per 40 tūkstančių žmonių visame pasaulyje.

Peticijos tikslas: paraginti dabartinės Lietuvos Vyriausybę peržiūrėti ir atsisakyti idėjos perstatyti Sporto rūmus tikslu įrengti istorinėse žydų Piramonto kapinėse renginių centrą.

This entry was posted in Julius Norwilla, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse. Bookmark the permalink.
Return to Top