Ar būtų vykdomas šis statybų projektas, jei kapinėse gulėtų krikščionys?
VILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pastorius Michael Maass

Šis vertimas, kuriam autorius davė sutikimą, yra ištrauka iš ilgesnio jo rašinio, publikuoto anglų kalba 2015 m. Michael Maass yra lietuviškosios Tarptautinės krikščionių ambasados Jeruzalėje (TKAJ, angliškai International Christian Embassy Jerusalem arba ICEJ) sekcijos direktorius. Daugiau pastoriaus rašinių portalui „Defending History“ galite rasti čia.

Norėčiau pasisakyti žydų kapinių panaudojimo statybų projektams tema, kuri šiuo metu kelia diskusijas Lietuvoje ir kitose valstybėse. Norėčiau paklausti: ar būtų vykdomi šie statybų projektai, jei tose kapinėse ilsėtųsi katalikai, protestantai arba kiti ne žydai?

Jei atsakymas yra „taip“, tuomet tai yra akivaizdus pagarbos ir užuojautos palaidotųjų palikuonims trūkumas; kita vertus, tai būtų jautrumo žmogiškojo orumo klausimams trūkumas apskritai, bet šis jausmas bent jau nebūtų nukreiptas prieš tam tikrą žmonių grupę.

Vis dėlto aš spėju, kad atsakymas į mano klausimą būtų „ne“, kad šie statybų projektai nebūtų vykdomi ant krikščionių kapinių. Jei tai tiesa, tuomet tai dar kartą rodo žydų kaip tokių nuvertinimą, visišką pagarbos nebuvimą ir itin atstumiančią aroganciją, kurių niekad nepalaikytų tikri krikščionys. Vienos žmonių grupės arogancija prieš kitą niekuomet nebuvo krikščioniškoji vertybė.

Šventajame Rašte Dievas daug kalba apie išdidžiuosius ir arogantiškuosius, ir galite būti tikri, kad jie niekur neminimi geru žodžiu. Arogantiškas ar ksenofobiškas krikščionis man skamba kaip oksimoronas, nes bet kas, kas seka Jėzaus mokymu, turi suprasti, kad jo gyvenimas ir ateitis yra mylinčio Dievo dovana, kuris mums atleidžia tik tada, kai mes atleidžiame kitiems. Mums prisakyta mylėti savo artimą kaip save pačius. Be to, Dievas aiškiai sakosi iškelsiąs kukliuosius ir pažeminsiąs išdidžiuosius.

Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse

 

This entry was posted in Michael & Fausta Maass, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse and tagged , , . Bookmark the permalink.
Return to Top