Tag Archives: Seventy Years Declaration in Lithuanian

The Seventy Years Declaration (Lithuanian text)


2012 m. sausio 20 d.


 Septyniasdešimtmečio deklaracija

 Skirta Galutinio žydų klausimo sprendimo priėmimo Vanzė (Wannsee) konferencijoje septyniasdešimtosioms metinėms paminėti


Šiandien minint 70-ąsias oficialaus nacių vadovybės Galutinio žydų klausimo sprendimo priėmimo metines mes, žemiau pasirašiusieji,

 

Prisimename:

Nuolankiai ir su liūdesiu Galutinio žydų klausimo sprendimo planą, kuris formaliai įtvirtino ir industrializavo tuomet jau vykdytą žydų Holokaustą Europoje

Nacių ir jų talkininkų vykdomos visuotinio Europos žydų genocido kampanijos siaubą ir brutalumą

Kad masinis žydų naikinimas Europoje prasidėjo prieš pusę metų iki Galutinio žydų klausimo sprendimo plano priėmimo, per Operaciją „Barbarossa“ rytų fronte 1941 metais ir naciams užpuolus Sovietų sąjungą

Kad milijonai ne žydų tautybės žmonių nukentėjo nuo nacių valdžios ir nuo kitų tironijos formų Europoje antrojo pasaulinio karo metu;

 

Pripažįstame:

Kad nacių vykdyta žydų tautos naikinimo kampanija filosofine prasme, kokybiškai ir praktiškai iš esmės skiriasi nuo kitų represijos formų, tokių kaip stalinizmo siaubas, kurį žmonės Europoje patyrė antrojo pasaulinio karo metu, taip pat prieš ir po karo,

Nerimaujantys, kad Holokausto pamoka dar neišmokta, o tarptautinėje arenoje atsiranda vietos genocidui

Kilnumą žydų partizanų, išgyvenusių getus ir mirties stovyklas ir kovojusių su naciais bei jų sąjungininkais,

Europos valstybių pastangas atvirai pripažinti savo vaidmenį Holokausto istorijoje

Kad diskusija dėl genocido Europoje privalo vykti naudojant terminus, apibrėžtus 1948 m. Jungtinių Tautų konvencijoje dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį

Kad įvairios antisemitizmo formos tebėra paplitusios Europoje ir už jos ribų

 

Atmetame:

Pastangas suklaidinti žmones, paneigti Holokausto unikalumą ir prilyginti ar sutapatinti jį su komunizmu, kaip siūloma 2008 metų Prahos deklaracijoje

Nacių ir sovietų nusikaltimų sulyginimą, nes tai menkina jų unikalumą ir nuvertina svarbiausias istorijos pamokas, kurių reikia išmokti iš šių skirtingų patyrimų

Pastangas perrašyti mokyklinius istorijos vadovėlius Europos šalyse įtraukiant į juos „dvigubo genocido“ sąvoką (prilyginti ar sutapatinti nacių ir sovietų nusikaltimus)

Kaip nepriimtiną nacių sąjungininkų, taip pat Holokausto vykdytojų ir jų talkininkų, taip pat Waffen SS dalinių Estijoje ir Latvijoje, bei Lietuvos Aktyvistų Fronto narių Lietuvoje šlovinimą

Bandymus įteisinti ar pateisinti rasistinių ir fašistinių grupuočių viešą svastikos demonstravimą

Pastangas tą pačią dieną pagerbti Holokausto ir komunizmo aukų atminimą

 

Siūlome:

Skirtingomis dienomis pagerbti Holokausto aukų ir kitų XX-jo amžiaus totalitarinių režimų aukų atminimą, organizuoti aukų minėjimus pagal skirtingas programas

ES šalims narėms nenuleisti rankų siekiant pripažinti savo vaidmenį naikinant žydus Europoje

Ir toliau ypatingą dėmesį skirti Holokausto švietimui ir aukų atminimo įamžinimui visoje Europos Sąjungoje

Priešintis visoms šiuolaikinėms rasizmo ir diskriminacijos formoms ir apraiškoms, įskaitant antisemitizmą, neapykantą musulmonams, neapykantą romams, homofobiją, kitus prietarus ir netolerancijos formas, kurias skatina ekstremistinės politinės grupuotės.

 

 • Signatarai, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų Europos Sąjungoje nariai:
 • Vytenis Povilas Andriukaitis, Seimo narys, Lietuva
 • Volker Beck, Bundestago narys, Vokietija
 • Luciana Berger, Parlamento narė, Jungtine Karalystė
 • Vilija Blinkevičiūtė, Europos Parlamento narė, Lietuva
 • Martin Callanan, Europos Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Boriss Cilevičs, Saeimo narys, Latvija
 • Paolo De Castro, Europos Parlamento narys, Italija
 • Baronienė Deech D.B.E, Lordų rūmai, Jungtinė Karalystė
 • Proinsias De Rossa, Europos Parlamento narė, Airija
 • Sergejs Dolgopolovs, Saeimo narys, Latvija
 • Andrew Duff, Europos Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Louise Ellman, Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Ioan Enciu, Europos Parlamento narys, Rumunija
 • Tanja Fajon, Europos Parlamento narė, Slovėnija
 • Göran Färm, Europos Parlamento narys, Švedija
 • Elisa Ferreira, Europos Parlamento narė, Portugalija
 • Knut Fleckenstein, Europos Parlamento narys, Vokietija
 • Mike Freer, Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Ana Maria Gomes, Europos Parlamento narė, Portugalija
 • Kinga Göncz, Europos Parlamento narė, Vengrija
 • Zita Gurmai, Europos Parlamento narė, Vengrija
 • Jutta Haug, Europos Parlamento narė, Vokietija
 • Edit Herczog, Europos Parlamento narė, Vengrija
 • Stephen Hughes, Europos Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Vincenzo Iovine, Europos Parlamento narys, Italija
 • Lordas Janner Braunstone, Lordų rūmai, Jungtinė Karalystė
 • Lukrezia Jochimsen, Bundestago narė, Vokietija
 • Karin Kadenbach, Europos Parlamento narė, Austrija
 • Justinas Karosas, Seimo narys, Lietuva
 • Evgeni Kirilov, Europos Parlamento narys, Bulgarija
 • Jan Korte, Bundestago narys, Vokietija
 • Constanze Krehl, Europos Parlamento narė, Vokietija
 • Christian Lange, Bundestago narys, Vokietija
 • Monika Lazar, Bundestago narė, Vokietija
 • Jörg Leichtfried, Europos Parlamento narys, Austrija
 • Jo Leinen, Europos Parlamento narys, Vokietija
 • Baronienė Sarah Ludford, Europos Parlamento narė, Jungtinė Karalystė
 • Denis MacShane, Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • John Mann, Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Miguel Angel Martínez, Europos Parlamento narys, Ispanija
 • Linda McAvan, Europos Parlamento narė, Jungtinė Karalystė
 • Louis Michel, Europos Parlamento narys, Belgija
 • Alexander Mirsky, Europos Parlamento narys, Latvija
 • Jerzy Montag, Bundestago narys, Vokietija
 • Jan Mulder, Europos Parlamento narys, Nyderlandai
 • Norbert Neuser, Europos Parlamento narys, Vokietija
 • Bill Newton Dunn, Europos Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Matthew Offord, Parlamento narys MP, Jungtinė Karalystė
 • Justas Paleckis, Europos Parlamento narys, Lietuva
 • Petra Pau, Bundestago narė, Vokietija
 • Marija Aušrinė Pavilionienė, Seimo narė, Lietuva
 • Bernhard Rapkay, Europos Parlamento narys, Vokietija
 • Frédérique Ries, Europos Parlamento narė, Belgija
 • Niccolò Rinaldi, Europos Parlamento narys, Italija
 • Dagmar Roth-Behrendt, Europos Parlamento narė, Vokietija
 • Julius Sabatauskas, Seimo narys, Lietuva
 • Olle Schmidt, Europos Parlamento narys, Svedija
 • Martin Schulz, Europos Parlamento narys, Vokietija
 • Jutta Steinruck, Europos Parlamento narė, Vokietija
 • Hannes Swoboda, Europos Parlamento narys, Austrija
 • Algirdas Sysas, Seimo narys, Lietuva
 • Hannu Takkula, Europos Parlamento narys, Suomija
 • Charles Tannock, Europos Parlamento narys, Jungtinė Karalystė
 • Catherine Trautmann, Europos Parlamento narė, Prancūzija
 • Giommaria Uggias, Europos Parlamento narys, Italija
 • Birutė Vėsaitė, Seimo narė, Lietuva
 • Barbara Weiler, Europos Parlamento narė, Vokietija
 • Prof. (em.) Gert Weisskirchen, Bundestago narys [1976 – 2009]
 • Boris Zala, Europos Parlamento narys, Slovakija
 • Tatjana Ždanoka, Europos Parlamento narė, Latvija
 • Gabriele Zimmer, Europos Parlamento narė, Vokietija

 


DefendingHistory.com iniciatyva deklaracijos tekstą parašė Dovydas Kacas (Dovid Katz) ir Danny Ben-Moshe. Dėl papildomos informacijos pašome kreiptis į koordinatorių Danny Ben-Moshe elektroniniu paštu: info@defendinghistory.com


 

 

Tagged , , | Comments Off on The Seventy Years Declaration (Lithuanian text)