Readings in London Yiddish Literature

October — December 2023


אונדזער קורס⸗בלאַט

אויסשניט פון דער הילע פון „יידיש לאָנדאָן“ נ. 1 (פרילינג 1938), רעדאַגירט פון י.א. ליסקי, נ.מ. סידאָ, אַ.נ.שטענצל


דורכן זום דאָנערשטיק 3:30—5 נאָכמיטיק לויטן ניו⸗יאָרקער זייגער: 12, 19 און 26 אָקטאָבער; 2, 9, 16, 30 נאָוועמבער; 7, 14 און 21 דעצעמבער 2023

די באַשרײַבונג פונעם קורס: בײַם אַרבעטער רינג; בײַם אינסטרוקטאָר

קאָנטאַקטן: קאָאָרדינאַטאָר פונעם קורס: סאַבינאַ ברוקנער; אינסטרוקטאָר: דוד קאַץ; קאָאָרדינאַטאָר פון דער פּראָגראַם: ברוך בלום; דער דירעקטאָר פון דער פּראָגראַם: קאָליאַ באָראָדולין

ווערטערביכער וואָס קומען צו הילף בײַם לייענען די יידישע ליטעראטור

אָנטיילנעמער זײַנען פאַרבעטן באַזוכן דעם אינסטרוקטאָרס וועבזײַטל; אויך דעם ענגליש⸗יידישן ווילנער ווערטערבוך (פּאַמעלינקערהייט אין גאַנג פון דער אַרבעט), און געבן צו וויסן וועגן ווערטער וואָס פעלן נאָך, טעותן וכדומה; אַ יישר⸗כח אַפריער!


די טעקסטן צום קורס

COURSE READINGS

A few words in English to participants: Classes are conducted entirely in Yiddish. In the context of our non-credit course, the instructor invites participants to read as much as possible beforehand with a dictionary, when possible, but cannot require or demand this. We all do the best we can in the context of our program which is designed to accommodate a wide diversity of levels, time limitations, and differing personal aspirations for the course. Where possible, NYBC links (for free access to the entire volumes from which our excerpts derive) are added (below) for those who wish to read more of the work of these London authors. This is followed below by a selection of academic and also more popular historic works that themselves contain many more references for a variety of research interests. Note also a listing of some resources on Esther Kreitman’s biography and the available translations in English for those interested. But this Yiddish-in-Yiddish reading course is sharply focused on enabling participants to enjoy, in the reading circle tradition, a close, in-depth and culturally literate reading of texts as well as, in this course, a diversity of original literary texts set in (or related to) London, thereby becoming acquainted first hand with the work of some of its leading authors, and hopefully inspiring those interested to go on to do great things in the field in the years to come. And, in any case, to enhance everyone’s skills, confidence and ease for reading Yiddish literature in the original.  — DK 

א.נ. שטענצל: „אונדזער יידיש שאַפן אין ענגלאַנד“ (אינעם „יובל⸗אַלמאַנאַך“, לאָנדאָן ווײַטשעפּל 1956)  (פּראָפ. ז.ש. פּראַווערס שטענצל⸗לעקציע; פונעם לערערס יוגנט⸗זכרונות; צום צענטן יאָרצײַט)

שלום⸗עליכם: „לאָנדאָן, פאַרוואָס ברענסטו ניט?“  [NYBC]

מאָריס ווינטשעווסקי: „דרײַ שוועסטער“  [NYBC]

מאָריס ווינטשעווסקי: לידער (פון באַנד II פון קלמן מרמרס אויסגאַבע)  [NYBC] (פּראָפ. ביל פישמאַנס לעקציע צו ווינטשעווסקיס 128טן געבאָרנטאָג און צום הונדערטסטן יובל פונעם „פּוילישן יידל“)

יעקב⸗מאיר זאַלקינד: הקדמות צו זײַנע „יידישע גמרות“ ברכות און פּאה  [NYBC] (צו דער ביאָגראַפיע: אויף יידיש; אויף ענגליש)

אסתר קרייטמאַן: דערציילונג „צו שפּעט“ (פון איר בוך „יחוס“)  [NYBC] (ביאָגראַפיעס; איבערזעצונגען אויף ענגליש)

קייטי בראַון: „אַלץ אין איינעם“ (אויסצוגן)  [NYBC]

י.א. ליסקי: מלאכה בזויה [NYBC] (ביאָגראַפיע; פון לערערס יוגנט⸗זכרונות)

י. א. ליסקי: „פּראָדוקטיוויזאַציע“ (אויסצוגן)  [NYBC]

א. מ. קײַזער: „בײַ אונדז אין ווײַטשעפּל“ (אויסצוגן)  [NYBC]

יוסף הילל לעווי: „ווײַטשעפּל“ (ליד)

שמואל ווהייט: עטלעכע לידער פון „פּאַמאָכעט דער כעלעמער פּאָעט“  [NYBC]

פון א.נ. שטענצלס „ווײַטשעפּל שטעטל דבריטן“  [NYBC]


צוגאָב⸗מאַטעריאַלן

אויפן אינטערנעט (בחינמדיק):

וועגן שרײַבער ביז מיטן 1920ער יאָרן (לויטן מחברס נאָמען): אין זלמן רייזענס לעקסיקאָן  —  IV  ,III  ,II  ,I

וועגן יידישע שרײַבער (לויטן נאָמען פון מחבר): אין דער ענגלישער אינטערנעטישער אַדאַפּטאַציע פון נײַעם לעקסיקאָן 

Leonard Prager: A Bibliography of Yiddish Periodicals in Great Britain (1867–1967)

S.S. Prawer: Stencl of Whitechapel

William J. Fishman: Morris Winchevsky and his London Yiddish Newspaper

Nicole Jarasse (Le Foll): A Sociolinguistic Study of Yiddish in London

Vivienne Lachs: Yiddish Poetry and Popular Song of London (1884-1914)

Bruce Mitchell: London’s “Haredi” Periodicals in Yiddish

Bruce Mitchell: Yiddish among Britain’s Ultra-Orthodox Jews since 1945

William Marshall Pimlott: Yiddish in Britain. Immigration, Culture and Politics (1896-1910)

Anna Elena Torres: The Anarchist Sage/Der Goen Anarkhist: Rabbi Yankev-Meir Zalkind and Religious Genealogies of Anarchism [as PDF]

 Dovid Katz: Odds and ends over the years. Recordings on Youtube

אויף יידיש: ייוואָ בלעטער 43: שטודיעס צו דער געשיכטע פון יידן אין ענגלאַנד (נ.י. 1966)

פאַרעפנטלעכטע ביכער (אָפּקלב):

Leonard Prager: Yiddish Culture in Britain. A Guide (Peter Lang: Frankfurt am Main 1990)

וועגן שרײַבער (לויטן מחברס נאָמען): אין די אַכט בענד פון „נײַעם לעקסיקאָן“ (ניו⸗יאָרקער יידישער קולטור⸗קאָנגרעס, 1956–1981) פּלוס בערל כהנס מילואים⸗באַנד (נ.י. 1986)

William J. Fishman: East End Jewish Radicals 1875-1914 (Duckworth 1975)

Josef Fraenkel: The Jewish Press in Great Britain 1823-1963 (British Section of the World Jewish Congress 1963)

Lloyd P. Gartner: The Jewish Immigrant in England 1870-1914 (Wayne State University Press 1960)

Vivi Lachs: Whitechapel Noise: Jewish Immigrant Life in Yiddish Song and Verse, London 1884-1914 (Wayne State University Press 2018)

Vivi Lachs: London Yiddishtown. East End Jewish Life in Yiddish Sketch and Story, 1930–1950 (Wayne State University Press 2021)

Joseph Leftwich, Great Yiddish Writers of the Twentieth Century. Selected and translated by Joseph Leftwich (Jason Aronson 1969); see selections from Leo Kenig, Jacob Maitlis, Rudolf Rocker, Aaron Steinberg

Joseph Leftwich, An Anthology of Modern Yiddish Literature (Mouton 1974); see selections from A.N. Stenzel (Stencl)

Dov Noy & Issachar Ben-Ami (eds.), Studies in the Cultural Life of the Jews in England (Magnes 1975); see esp. in English section: Leonard Prager, “The Beginnings of Yiddish Fiction in England”; in Yiddish section: Julian Gold, “Harendorf’s ‘King of Lampedusa'”; Morris Goldwasser, “Termini Techniki in Y.M. Zalkind’s Yiddish Translation of the Talmud”; Jacob Maitlis, “The YIVO Activities in London: Reminiscences from the 1930s”: Chone Shmeruk, “Three Yiddish Street Songs from London”

_______

אסתר קרייטמאַן: צו דער ביאָגראַפיע

Maurice Carr, The Forgotten Singer: The Exiled Sister of I. J. and Isaac Bashevis Singer (White Goat Press 2023)

Michael Boyden, “The Other ‘Other Singer’: Linguistic Alterity in Esther Kreitman’s Transit Fiction” in Prooftexts 31.1-2: 95-117 (2011)

Rita Calabrese, “La voce di Yentl: Esther Kreitman” in La Rassegna Mensile di Israel 71.2-3: 93-112 (2005)

Dafna Clifford, “From Diamond Cutters to Dog Races: Antwerp and London in the Work of Esther Kreitman” in Prooftexts 23.3: 320-337 (2003).

Janet Hadda, Isaac Bashevis Singer: A Life (University of Wisconsin Press 2003) [relevant sections]

Anita Norich, “The Family Singer and the Autobiographical Imagination” in Prooftexts 10.1: 91-107 (1990)

Alicia Ramos González, “Diagnostics of a Writer: ‘The Case of Fraylin Esther S.’” in Mosaic 39.1: 131-146 (2006)

אסתר קרייטמאַן: איבערזעצונגען

Maurice Carr (trans.), Ilan Stavans (intro.), Anita Norich (afterword), Deborah. By Esther Singer Kreitman (David Paul 2004)

Maurice Carr (trans.), The Dance of the Demons. By Esther Singer Kreitman (The Feminist Press 2009)

Dorothee Van Tendeloo (trans.), Blitz and Other Stories. By Esther Kreitman (David Paul 2004)

Heather Valencia (trans.), Diamonds. By Esther Kreitman (David Paul 2010)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.