Daily Archives: 11 February 2018

Rabino Samuelio Jakobo Fefferio rabiniškasis sprendimas dėl planų senosiose Vilniaus žydų Piramonto (Šnipiškių) kapinėse statyti nacionalinį kongresų centrąVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pateikiame oficialaus angliško 2017 m. sausio 31 d. vertimą. Originalų hebrajišką tekstą galima rasti dviem variantais – rabino Fefferio rašytą ranka ir suskaitmenintą.

Rabinas Samuelis Jakobas Fefferis

Vyriausiasis Lietuvos rabinas ir ortodoksiškojo žydų rabinų teismo Vilniuje dekanas

Dėl senųjų Vilniaus žydų kapinių:

 

5777 m. švato 4 d. / 2017 m. sausio 31 d.

Vardan Visagalio numylėtųjų, palaidotų senosiose Vilniaus žydų (Piramonto; Šnipiškių) kapinėse:

Aš esu rabinas, gyvenantis Vilniuje jau dvidešimt penkerius metus, tad esu artimai susipažinęs su vietinėmis problemomis ir rūpesčiais, ir baiminuosi dėl miesto žydiškosios ateities bei šlovingos praeities atminimo. Šiuo metu suvokiu svarbią užduotį: kalbėti viešai ir nutraukti bet kokią dviprasmybės skraistę nuo svarbaus klausimo, išviešinti tikrąją situaciją taip, kad ji būtų matoma aiškiai, kaip saulė vidurdienį; tvirtai stovėti atsivėrusiame plyšyje ir neleisti naikintojams ateiti ir sunaikinti, Dieve sergėk, senųjų kapinių; ir, tuo labiau, stovėti tvirtai su vis daugiau jėgos ir pašvęstos drąsos šioje šventoje sargyboje vardan Visagalio ir jo Toros bei tyro, sąžiningo tikėjimo.

Continue reading

Posted in Shmuel Jacob Feffer, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Rabino Samuelio Jakobo Fefferio rabiniškasis sprendimas dėl planų senosiose Vilniaus žydų Piramonto (Šnipiškių) kapinėse statyti nacionalinį kongresų centrą

2015 m. Vyriausiojo Lietuvos rabino pareiškimą dėl planuojamo kongresų ir konferencijų centro senosiose Piramonto (Šnipiškių) žydų kapinėseVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pateikiame 2015 m. Vyriausiojo Lietuvos rabino pareiškimą dėl planuojamo kongresų ir konferencijų centro senosiose Piramonto (Šnipiškių) žydų kapinėse. Iš karto po jo, vyr. rabinas buvo atstatydintas už šią nuomonę po 11 metų atsidavusios tarnybos, o korumpuoti statybininkai ir verslininkai toliau rinko „leidimus“ iš grupelės galimai korumpuotų kapus pardavinėjančių Londono rabinų

Rabinas Chaimas Buršteinas


Vyriausiasis Lietuvos rabinas

Vilnius, 5775 m. Avo 26 d. / 2015 m. rugpjūčio 11 d.

 

Brangieji Lietuvos žydai,

Viena svarbiausių kiekvienos žydų bendruomenės pareigų – rūpintis senosiomis ir naujosiomis žydų kapinėmis. Kapines Vilniuje, Šnipiškėse, dar žinomas Piramonto vardu, žydų bendruomenė pilna kaina nusipirko 1487 m.; tūkstančiai miesto piliečių žydų išsipirko kapų plotus sau ir artimiesiems. Tarp ten palaidotųjų buvo gausybė mūsų tautos didžiųjų: rabinų, teisėjų (dayanim), mokytojų, rabiniškosios minties ir žydiškojo mokslo knygų autorių. Jų pasiekimų dėka, Vilnius šimtmečius buvo žydiškojo pasaulio sostinė.

Continue reading

Posted in Chaim Burshtein, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on 2015 m. Vyriausiojo Lietuvos rabino pareiškimą dėl planuojamo kongresų ir konferencijų centro senosiose Piramonto (Šnipiškių) žydų kapinėse