Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse

Kūrybos tikslas — gyvybė, o vaisius — ramybėVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Andrius Kulikauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Mokslinis pranešimas skaitytas Lietuvos kultūros tyrimo institute,  prof. Antano Andrijausko rengtoje konferencijoje Dabartinių estetikos ir meno filosofijos diskursų kaita, balandžio mėn. 29 d., 2017 m.

Continue reading

Posted in Andrius Kulikauskas, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Kūrybos tikslas — gyvybė, o vaisius — ramybė

Centrinio JAV ir Kanados rabinų kongreso prašymas Lietuvos vyriausybeiVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Lietuvių kalba

 

Žemiau – lietuviškas teksto, kurį Centrinis JAV ir Kanados rabinų kongresas publikavo 2015 m. vienbalsiu sprendimu hebrajiškai ir angliškai, vertimas:


2015 m. birželio 23 d., antradienis

Mus visus siaubingai sukrėtė žinios, kad Lietuvos valdžia ketina renovuoti ir vėl atidaryti Sporto rūmus, pastatytus komunistiniais laikais, daugmaž prieš penkiasdešimt metų, senųjų Vilniaus Šnipiškių kapinių širdyje. Dešimtmečius buvęs masių pasilinksminimo vieta, pastatas daugelį metų stovėjo ir tebestovi apleistas.

Continue reading

Posted in Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Centrinio JAV ir Kanados rabinų kongreso prašymas Lietuvos vyriausybei

Dvylika JAV kongresmenų pateikė prašymą Lietuvos vyriausybei dėl senųjų Šnipiškių žydų kapiniųVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Lietuvių kalba

Žemiau pateikiame laiško, pasirašyto dvylikos JAV kongresmenų 2017 m. liepos 28 d. ir išsiųsto Jos Ekscelencijai Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, vertimą:


  • Jungtinių Valstijų Kongresas
  • Vašingtonas, Kolumbijos apygarda, 20515
  • 2017 m. liepos 28 d.
  • Gerbiamai Daliai Grybauskaitei
  • Lietuvos Respublikos Prezidentei
  • Lietuvos Respublikos Prezidentūra
  • S. Daukanto aikštė 3
  • Vilnius 01122
  • Lietuva

Jos Ekscelencijai Prezidentei Daliai Grybauskaitei:

Rašome norėdami išreikšti savo nesutikimą su tuo, kad senieji Vilniaus koncertų ir sporto rūmai būtų paversti konferencijų centru, stovinčiu ant senųjų Šnipiškių rajono žydų kapinių Vilniuje. Vietoje to, kad apleisti Sporto rūmai būtų plečiami, turėtų būti išsaugota šventa vieta – senosios žydų kapinės.

Continue reading

Posted in Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Dvylika JAV kongresmenų pateikė prašymą Lietuvos vyriausybei dėl senųjų Šnipiškių žydų kapinių

Tarptautinę peticiją už kongresų centro projekto pastūmimą nuo senųjų Vilniaus žydų kapinių pasirašė daugiau nei 41 tūkst. žmoniųVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pateikiame Rutos Bloštein tarptautinės peticijos vertimą, atliktą Juliaus Norvilos. Originalią peticiją rasti galite čia (prašome pasvarstyti ir apie pasirašymą!). Nuolat atnaujinamą tarptautinio pasipriešinimo statybų projektui santrauką galite rasti čia. Daugiau straipsnių lietuvių kalba — čia.

Prašome perkelti naujojo Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių į kitą vietą

Per beveik penkis šimtmečius (jau nuo 15 amžiaus), Vilniuje, Lietuvos sostinėje, senosiose Piramónto žydų kapinėse Šnipiškėse buvo palaidoti tūkstančiai Vilniaus gyventojų žydų, tarp jų ir daug iškiliausių žydų mokslininkų, kurių miestas savo laiku buvo pramintas „Lietuvos Jeruzale“. Blogu Sovietų Sąjungos valdymo metu visi šių kapinių antkapiai buvo išvežti ir sudaužyti. Pačiame kapinių vidury buvo pastatyti Sporto rūmai, kurių pamatai buvo išlieti žemėje, sumaišytoje su žmonių palaikais. Daug kapų aplink Sporto rūmus iš visų keturių pusių liko nepaliesti. Tūkstančių palaikai yra ten pat, kur ir buvo palaidoti. Tai šventa vieta, kurioje reikia atkurti kapines ir atminimo vietą, kur galima būtų grąžinti sudaužytus antkapius, kurių dalys dabar aptinkamos visame mieste.

Continue reading

Posted in Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , , | Comments Off on Tarptautinę peticiją už kongresų centro projekto pastūmimą nuo senųjų Vilniaus žydų kapinių pasirašė daugiau nei 41 tūkst. žmonių

Ar būtų vykdomas šis statybų projektas, jei kapinėse gulėtų krikščionys?VILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Pastorius Michael Maass

Šis vertimas, kuriam autorius davė sutikimą, yra ištrauka iš ilgesnio jo rašinio, publikuoto anglų kalba 2015 m. Michael Maass yra lietuviškosios Tarptautinės krikščionių ambasados Jeruzalėje (TKAJ, angliškai International Christian Embassy Jerusalem arba ICEJ) sekcijos direktorius. Daugiau pastoriaus rašinių portalui „Defending History“ galite rasti čia.

Norėčiau pasisakyti žydų kapinių panaudojimo statybų projektams tema, kuri šiuo metu kelia diskusijas Lietuvoje ir kitose valstybėse. Norėčiau paklausti: ar būtų vykdomi šie statybų projektai, jei tose kapinėse ilsėtųsi katalikai, protestantai arba kiti ne žydai?

Continue reading

Posted in Michael & Fausta Maass, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , , | Comments Off on Ar būtų vykdomas šis statybų projektas, jei kapinėse gulėtų krikščionys?

Juliaus Norvilos pranešimas, skaitytas Lietuvos ambasadoje Tel AviveVILNIAUS SENOSIOS ŽYDŲ (PIRAMONTO) KAPINĖS  |  OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Julius Norvila (Bernardinai.lt)

Šis tekstas yra vertimas į lietuvių kalbą (nuoroda į pirminį tekstą anglų kalba yra čia) pranešimo, kurį Julius Norvila parengė ir perskaitė Lietuvos ambasadoje Tel Avive 2017 m. gegužės 24 d. Tekstas lietuvių kalba jau buvo publikuotas tinklapyje bernardinai.lt. Čia jis publikuojamas su autoriaus su sutikimu. Julius Norvila atvyko į susitikimą Tel Avive, kad prisijungtų prie vadovaujančių Izraelio ir Amerikos rabinų, prašančių Lietuvos Vyriausybės perkelti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą į kitą vietą bei atkurti senąsias žydų kapines. Žr. Juliaus Norvilos skyrių DH.

Continue reading

Posted in Julius Norwilla, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , , , | Comments Off on Juliaus Norvilos pranešimas, skaitytas Lietuvos ambasadoje Tel Avive

Rabinų deklaracija dėl senųjų Vilniaus Piramonto žydų kapinių (Šnipiškėse)OLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Lietuvių kalba

Neseniai, 5775 žydų kalendoriaus metų Avo mėnesį (2015 m. liepos 16-rugpjūčio 15), buvo hebrajiškai ir angliškai paskelbta rabinų deklaracija dėl senųjų žydų kapinių Vilniuje (tekstas buvo paskelbtas abiem kalbomis 2015 m. liepos 30 d. „Hamodia“ numeryje; liepos 29 d. „Hamodia“ tinklapyje ir liepos 30 d. defendinghistory.com buvo paskelbta apie šį dokumentą).

Continue reading

Posted in Cemeteries and Mass Graves, Documents, Lithuania, Litvak Affairs, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Opinion, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , , , | Comments Off on Rabinų deklaracija dėl senųjų Vilniaus Piramonto žydų kapinių (Šnipiškėse)

Dar kartą dėl istorinių Vilniaus žydų Piramonto kapinių ŠnipiškėseOLD VILNA JEWISH CEMETERY  |  OPPOSITION TO CONVENTION CENTER PROJECT  |  PETITION   |  CHRISTIAN-JEWISH RELATIONS  |  CEMETERIES

Julius Norvila (Bernardinai.lt)

PIRAMONT POSTER Lite

Kaip darytume, išvydę paauglius, žaidžiančius krepšinį ant kapų? Daug negalvodami iškviestume policiją. Kodėl? Mirusieji jau nebegali apsiginti patys. Bendražmogiška moralė reikalauja gerbti kapines ir atlikti mirusiesiems patarnavimus. Įsirengti žaidimo aikštelę kapinėse griežtai draudžia kaip religinės tradicijos, taip ir valstybės įstatymai.

Continue reading

Posted in Julius Norwilla, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Dar kartą dėl istorinių Vilniaus žydų Piramonto kapinių Šnipiškėse

Kviečia pasirašyti peticiją dėl Vilniaus žydų kapinių likimoRuta Bloshtein (Bernardinai.lt)

2f7bf44018ff82cca595674a0101fd0590c42874_article_scale

Peticija perkelti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių

Naujuosius Vilniaus koncertų ir sporto rūmus planuojama įrengti perstatant nebenaudojamus ir jau kelinti metai kaip uždarytus Sporto rūmus, kurie dar 1971 m. buvo pastatyti istorinių Vilniaus žydų kapinių, žinomų kaip Šnipiškių kapinės, vidury, tarp tūkstančių palaidojimų. Pernai gruodžio viduryje vilnietė Rūta Bloštein inicijavo peticiją “Prašome perkelkite naujojo Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių į kitą vietą”. Peticija sulaukė didelio atgarsio ir ją pasirašė jau per 38 tūkstančius žmonių visame pasaulyje. Peticija bus įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, Europos Komisijos Pirmininkui.

Peticiją galima perskaityti internete adresu https://www.change.org/p/hon-dalia-grybauskaite-please-move-new-vilnius-convention-center-project-away-from-the-old-jewish-cemetery.

Continue reading

Posted in Ruta (Reyzke) Bloshtein, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Kviečia pasirašyti peticiją dėl Vilniaus žydų kapinių likimo

Išardykime Sporto rūmus: atšaukime “svetingumo atšaukimą”Andrius Kulikauskas (Veidas.lt)

Vilniaus sporto rūmai pastatyti 1965-1971 m. ant senų žydų kapinių.  2009 m. Andriaus Kubiliaus vadovaujama Lietuvos vyriausybė įsipareigojo kapines globoti.  Dabartinė Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė ketina Sporto rūmus paversti kongresų centru. Siūlau Lietuvos valstybei šias kapines grąžinti Vilniaus žydams ir jas sutvarkyti taip, kaip Vilniaus žydai paprašys.

Continue reading

Posted in Andrius Kulikauskas, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Išardykime Sporto rūmus: atšaukime “svetingumo atšaukimą”

Dėl Vilniaus Sporto rūmų, esančių Šnipiškių žydų kapinių teritorijoje, funkcinės paskirtiesProf. Josifas Parasonis (Alfa.lt)

 ◊

Būdamas Lietuvos žydų bendruomenės pirmininko pavaduotoju (pagal profesija esu inžinierius-statybininkas), 2005 metais liepos-rugpjūčio mėnesiais dalyvavau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamente svarstant šalia Karaliaus Mindaugo tilto vykstančią gyvenamojo namo statybą. Jungtinių Valstijų žydų bendruomenės atstovai, palaikomi JAV Senato atstovų, pareikalavo, kad sostinės savivaldybė sustabdytų šią statybą, teigdami, jog šioje vietoje kadaise buvo žydų kapinės.

Continue reading

Posted in Josifas Parasonis, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Dėl Vilniaus Sporto rūmų, esančių Šnipiškių žydų kapinių teritorijoje, funkcinės paskirties

Absoliutus barbarizmas: senosios žydų Piramónto kapinėsO P I N I O N   /   C E M E T E R I E S   /   P I R A M Ó N T   (Š N I P I Š K Ė S)

Rūta (Reyzke) Bloshtein


Ruta Bloshtein

Rūta (Reyzke) Bloshtein

Šią savaitę mes, žydai, minėjome tragiškiausią mūsų tautos istorijos datą — Tiša b’Av (jidiš: Tišebov) — abiejų Jeruzalės Šventyklų sugriovimą. Gedulą ir netekties skausmą išreiškiame pasninkaudami. Sėdėdama ant grindų ir skaitydama Kinojs knygą (gedulingas elegijas), mąsčiau ir apie tradiciją šią dieną lankyti mūsų didžių išminčių kapus.

Vilniuje ši tradicija buvo puoselėjama lankant Piramont kapines, kuriose per penkis šimtmečius palaidoti šimtai tūkstančių mano protėvių — Vilniaus žydų, tarp jų iškilių rabinų ir išminčių, palikusių neišsemiamus išminties lobius mums, siekiantiems kilniai ir dorai eiti gyvenimo keliu. Per jų nuopelnus bus, duok Dieve, pagreitintas Trečiosios Šventyklos atstatymas.

Continue reading

Posted in Cemeteries and Mass Graves, Lithuania, Litvak Affairs, Old Vilna Jewish Cemetery at Piramónt (in Šnipiškės / Shnípishok), Opinion, Ruta (Reyzke) Bloshtein, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Tagged , , | Comments Off on Absoliutus barbarizmas: senosios žydų Piramónto kapinės

Šokiai ant Vilniaus žydų kapųPinchos Fridberg (Times of Israel)

NOTE: The following Lithuanian translation of Professor Pinchos Fridberg’s Yiddish article on the fate of the old Jewish cemetery in Vilnius was prepared by Julius Norwilla. The English version, “Dancing on Jewish Graves in Vilna” appeared in today’s Times of Israel. 

Išgyvenau holokaustą. Gimiau čia, Vilniuje (Jidiš: Vilnė), mieste, kuris dabar yra Lietuvos sostinė, kuris amžinai bus žinomas kaip „Lietuvos Jeruzalė“ dėl čia šimtmečiais klestėjusios žydiškosios religinės ir pasaulietinės kultūros. Mes, holokaustą išgyvenusieji žydai, dabar esame vos keleto tūkstančių žmonių bendruomenė, kurioje esame aktyvūs ir, kaip įprasta, mūsų nuomonės nebūtinai visuomet sutampa. Tačiau dabar turime klausimą, atsakymas į kurį reikalauja pažvelgti į gyvenimą iš esmės.

Continue reading

Posted in Pinchos Fridberg, Vilniaus senosios žydų (Piramonto) kapinės Šnipiškėse | Comments Off on Šokiai ant Vilniaus žydų kapų